Zmień hasło

Identyfikator

Aktualne hasło

Zasada tworzenia hasła

Hasło musi składać się z:
  • minimum 8 znaków
  • zawierać przynajmniej przynajmniej jedną małą i wielką literę, oraz cyfrę
  • nie może również zawierać 3 występujących po sobie znaków zawartych w loginie
  • nie może zawierać Twojego imienia, nazwiska lub loginu
  • nie może zawierać polskich znaków

Nowe hasło

Nowe hasło (powtórzone)


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informacje o przetwarzaniu danych osobowych w szczególności dla: studentów/doktorantów UŁ, pracowników UŁ, użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ, użytkowników Platformy Zdalnego Kształcenia UŁ (moodle) zawarte są w odrębnych dokumentach znajdujących się m.in. na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej UŁ (zakładka inne – ochrona danych – dokumenty) lub na innych stronach internetowych Uczelni (np. na stronie: Biblioteki UŁ – o bibliotece – regulamin – twoje dane osobowe; Platformy Zdalnego Kształcenia UŁ – zasady pracy na platformie – informacja o przetwarzaniu danych).