Centralny System Logowania
1
ikona-ostrzezenie
Aktywacja konta Active Directory powoduje zmianę sposobu logowania do systemu USOS.
Prosimy o uważne czytanie informacji przy aktywowaniu konta - konto to nie jest wymagane do korzystana z systemu USOS.
Wprowadź swój identyfikator i hasło
Zasłoń wprowadzany identyfikator
Nie wylogowywuj mnie

Obsługa konta studenckiego (Active Directory)

Aktywacja konta studenckiego (Active Directory) powoduje zmianę sposobu logowania do systemu USOS.

Konto studenckie (Active Directory) to:

 • Adres uniwersytecki w domenie unilodz.eu
 • Łatwiejszy kontakt z dziekanatem i pracownikami UŁ
 • WiFi na każdej uczelni w systemie Eduroam
 • 20 GB przestrzeni w chmurze i drugie tyle miejsca na skrzynce
 • Jeden login i hasło do wszystkich usług: poczty, USOSWEB oraz WiFi w systemie Eduroam

Prosimy o uważne czytanie informacji przy aktywowaniu konta - konto to nie jest wymagane do korzystana z systemu USOS.

Szanowni Państwo,

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
 • Kontakt do Inspektora ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego - iod@uni.lodz.pl,
 • Dane są wykorzystywane do realizacji zadań publicznych nałożonych na Uniwersytet Łódzki,
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie art 6. lit a-c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 • Państwa dane są przekazywane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach systemu POL-on i innym organom państwowym w ramach wymogów ustawowych,
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,
 • Państwa dane będą przechowywane przez 50 lat na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres:iod@uni.lodz.pl.