Centralny System Logowania
1
ikona-ostrzezenie
Aktywacja konta Active Directory powoduje zmianę sposobu logowania do systemu USOS.
Prosimy o uważne czytanie informacji przy aktywowaniu konta - konto to nie jest wymagane do korzystana z systemu USOS.

Aktywacja konta studenckiego (Active Directory)


Uwaga!
Aby rozpocząć proces aktywacji konta studenckiego (Active Directory), prosimy o zalogowanie się na obecne konto (identyfikatorem jest numer PESEL).

Obsługa konta studenckiego (Active Directory)

Aktywacja konta studenckiego (Active Directory) powoduje zmianę sposobu logowania do systemu USOS.

Konto studenckie (Active Directory) to:

 • Adres uniwersytecki w domenie unilodz.eu
 • Łatwiejszy kontakt z dziekanatem i pracownikami UŁ
 • WiFi na każdej uczelni w systemie Eduroam
 • 20 GB przestrzeni w chmurze i drugie tyle miejsca na skrzynce
 • Jeden login i hasło do wszystkich usług: poczty, USOSWEB oraz WiFi w systemie Eduroam

Prosimy o uważne czytanie informacji przy aktywowaniu konta - konto to nie jest wymagane do korzystana z systemu USOS.

Szanowni Państwo,

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
 • Kontakt do Inspektora ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego - iod@uni.lodz.pl,
 • Dane są wykorzystywane do realizacji zadań publicznych nałożonych na Uniwersytet Łódzki,
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie art 6. lit a-c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 • Państwa dane są przekazywane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach systemu POL-on i innym organom państwowym w ramach wymogów ustawowych,
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,
 • Państwa dane będą przechowywane przez 50 lat na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres:iod@uni.lodz.pl.